Modtagelse af veterinære prøver, julen 2020

Jul og nytår nærmer sig, og helligdagene har indflydelse på, hvornår DK-VET kan modtage, analysere og svare prøver afhængigt af, om det er prøver til almindelig diagnostik eller beredskabsprøver.

Skilt med tekst: Jule lukket

Almindelig diagnostik

Den almindelige veterinære diagnostik holder lukket mellem jul og nytår.

Sidste frist for modtagelse af kommercielle prøver og prøver udtaget i forbindelse med overvågningsprogrammer er fredag den 18. december 2020 kl. 9.00, medmindre andet aftales med laboratoriet. Vær opmærksom på, at prøver til dyrkning for Salmonella og Tritrichomonas foetus skal være SSI i hænde senest onsdag den 16. december 2020 kl. 9.00.

Prøver modtaget i ugen op til den 18. december 2020, vil så vidt muligt blive besvaret senest den 23. december 2020. Længerevarende analyser besvares først efter nytår.

Prøver modtages igen fra mandag den 4. januar 2021.

Vi anbefaler generelt at vente med at udtage prøver til umiddelbart efter nytår. Prøver, der alligevel modtages i dagene efter ovennævnte tidspunkter eller aftalte frister, vil blive lagt på køl, hvis analyseforskriften tillader det, og vil blive analyseret fra den 4. januar 2021. Prøver til Tritrichomonas foetus dyrkning kan ikke opbevares på køl.

Beredskab

Akutberedskabet for mistanke om klassisk og afrikansk svinepest, aviær influenza og Newcastle Disease er ikke påvirket af julen.

Laboratoriet er ligeledes åbent på hverdage for varetagelse af analyser i forbindelse med kliniske mistanker om andre anmeldepligtige sygdomme. Længere svartider kan forekomme, ligesom det for nogle indsendelser vil være nødvendigt at opbevare dem på køl indtil den 4. januar 2021. Vær opmærksom på, at beredskabsprøver som udgangspunkt skal varsles. Læs mere om varsling her.

Tak for i år og på gensyn i 2021.

Glædelig jul og godt nytår.