DK-VET er udnævnt til nationalt referencelaboratorium

DK-VET er pr. 1. januar 2020 udnævnt af Fødevarestyrelsen til at være nationalt referencelaboratorium i henhold til kontrolforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 217/625 af 15. marts 2017). Referencelaboratoriefunktionen omfatter alle de sygdomme, der er nævnt i listebekendtgørelsen (BEK nr. 1381 af 11/12/2019).

Paragraftegn

Udnævnelsen betyder også, at prøver, der indsendes til analyse i henhold til nedenstående bekendtgørelser, skal sendes til DK-VET fra 1. januar 2020.

Her på siden kan du finde oplysninger om Priser (gebyrtakster) samt Forsendelse (herunder labels til mærkning af forsendelse).

Gebyrtakster vedr. analyser i følgende bekendtgørelser: