Vomiting and wasting disease antistof (R-nr. 9200)

Indikation

Vomiting and wasting disease forårsages af et coronavirus; hæmagglutinerende encephalomyelitis virus (HEV), som inficerer grise.

I nyfødte pattegrise (4-7 dage gamle) ses oftest akut encephalomyelitis (HE), mens lidt ældre pattegrise (4-14 dage gamle) ofte får symptomer som opkast og utrivelighed (Vomiting and wasting disease).

Kliniske tegn er herudover pludselig opstået feber, vægttab, depression, hyperæstesi og skælven. Mortaliteten for begge symptombilleder er høj.

Hos ældre grise giver virus primært anledning til subklinisk infektion.

Sygdommen er ikke anmeldepligtig i Danmark, og formodes at være almindeligt forekommende i danske svinebesætninger.

Det kan være relevant at teste for virus i dyr ved import og eksport.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra svin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Resultatet for testen angives med titerværdi, hvor <50 er negativ.

Svartid

Ved prøver indsendt til undersøgelse i forbindelse med import/eksport kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Analysens princip

Immunoperoxidase test (IPT).

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00