Vomiting and wasting disease (HEV) antistof (R-nr. 9200)

Indikation

Hæmagglutinerende encephalomyelitis (HEV) eller Vomiting and Wasting disease er en coronavirus-infektion, der hos smågrise (4-7 dage gamle) kan give akut encephalomyelitis (HEV), mens det hos lidt ældre smågrise (4-14 dage gamle) giver Vomiting and Wasting disease.

Ældre grise får primært sub-kliniske infektioner.

Kliniske tegn er pludselig opstået feber, vægttab, depression, hyperæstesi, skælven og opkastning.

Op til 100% af de inficerede smågrise (4-7 dage gamle) med HEV dør indenfor 1-3 dage.

Lidt større smågrise (4-14 dage gamle) har også høj dødelig over et par uger.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra svin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

IPT.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00