Vomiting and wasting disease (HEV) antistof (R-nr. 9200)

Indikation

Hæmagglutinerende encephalomyelitis (HEV) eller Vomiting and Wasting disease er en coronavirus-infektion, der hos smågrise (4-7 dage gamle) kan give akut encephalomyelitis (HEV), mens det hos lidt ældre smågrise (4-14 dage gamle) giver Vomiting and Wasting disease.

Ældre grise får primært sub-kliniske infektioner.

Kliniske tegn er pludselig opstået feber, vægttab, depression, hyperæstesi, skælven og opkastning.

Op til 100% af de inficerede smågrise (4-7 dage gamle) med HEV dør indenfor 1-3 dage.

Lidt større smågrise (4-14 dage gamle) har også høj dødelig over et par uger.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra svin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

IPT.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00