Usutuvirus (USUV) PCR (R-nr. 9155)

Indikation

Usutu virus (USUV) er et virus, der spredes af stikmyg (vektorbåren). Den naturlige vært er vilde fugle. USUV overlever i naturen i en livscyklus mellem de vilde fugle (vært) og stikmyg (vektor). USUV er en zoonose og kan smitte via myg til mennesker og heste, som ikke kan viderebringe smitte (”dead-end værter”).

Visse fuglearter er særligt følsomme for infektion og deraf følgende sygdom, fx solsorte. Det individuelle symptombillede domineres af CNS-forstyrrelser og fuglen dør inden for få døgn. USUV forårsager sjældent sygdom i mennesker og heste.

Sygdommen er pt. ikke anmeldepligtig i Danmark.

Der undersøges for USUV i fugle og myg i Danmark, i forbindelse med West Nile Fever overvågningsprogrammet, da de to virus har samme livscyklus og vektor-/værts-population.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Væv (hjerne)
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00