Toxoplasma gondii anstistof (R-nr. 9354)

Indikation

Sundhedsovervågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer: 

  • Serum
  • Blod
  • Plasma

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Ikke påvist = negativ
  • Påvist = positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Antistoffer detekteres ved en ELISA.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00