Toxoplasma gondii antistof (R-nr. 9354)

Indikation

Til sundhedsovervågning eller ved mistanke om infektion med Toxoplasma gondii.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer: 

  • Serum
  • Blod
  • Plasma

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

NB: Indsendelse af prøver skal aftales med laboratoriet på forhånd, mail til vetbaktpara@ssi.dk.

Svar

  • Ikke påvist = negativ
  • Påvist = positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Antistoffer detekteres ved en ELISA.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00