Tularæmi (harepest) dyrkning/PCR (R-nr. 9095)

Indikation

Klinisk mistanke om tularæmi (harepest).

Tularæmi/harepest forårsages af bakterien Francisella tularensis. I kaniner/gnavere kan bakterien give akut infektion og sepsis (ved obduktion ses abscesser i forskellige organer), men uspecifikke symptomer (forstørret milt) og raske smittebærere ses også.

Hos hund og kat forløber infektionen som regel subklinisk. Hos mennesker kan bakterien give infektioner i luftvejene eller huden afhængigt af infektionsport. Den type, der forekommer i Skandinavien (type B/subspecies holarctica), giver influenzalignende symptomer hos mennesker med lav mortalitet men evt. med kroniske komplikationer i form af lymfadenitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Uåbnede harer eller gnavere
  • Vævsprøver

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Francisella tularensis ikke påvist
  • Francisella tularensis påvist

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv/negativ.

Bemærkning

Tularæmi er omfattet af lovgivningen (Bek. Nr. 1332 af 18/11-2016 Liste 2).

Tuleræmi er en alvorlig zoonose og kan overføres gennem myggestik, flåtbid, aerosol, gennem direkte kontakt eller gennem oral indtagelse, herunder kontamineret drikkevand. Kontakt med smittede kadavere kan give bylder, der spreder sig til regionale lymfeknuder, eventuelt til andre organer. Jægere, slagtere og laboratoriearbejdere er særligt disponerede for sygdommen gennem direkte eller indirekte kontakt. Andre husdyr (bl.a. hund, kat) er også modtagelige for sygdommen gennem flåtbid eller kontakt med smittede vilde dyr.

Læs mere om Harepest.

Analysens princip

Påvisning af Francisella tularensis ved dyrkning og PCR.

Synonym

Harepest

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00