Salmonellose (sygdom hos flere dyrearter), Salmonella antistof (R-nr. 9380)

Indikation

Overvågning for Salmonella hos svin.

Salmonellainfektion hos svin er ofte subklinisk, men ved klinisk salmonellose ses ofte gullig, vællingsagtig diarre, feber og forstyrret almenbefindende. Infektion med S. Choleraesuis hos svin kan give voldsomme symptomer (inkl. lungeinfektion).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Svar angives som positiv procent (PP); PP<40 = negativ, PP≥40 = positiv.

Svartid

Analysen udføres minimum 1 gang ugentligt.

Bemærkning

Salmonellose er en anmeldepligtig dyresygdom (FVST).

Læs mere om Salmonellose.

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er U (95% CI) = 45±15,3% = 45 (38-51) PP inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på PP=45.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00