SARS-CoV-2 antistof (R-nr. 9330, 9386)

Indikation

Mistanke om eller screening for SARS-CoV-2 i dyr.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • EDTA-Blod

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Sendes med almindelig post.

Svar

Svar ELISA

  • Negativ
  • Positiv

Svar IPT

  • Angivelse af titerværdi: <50 (negativ), 50, 250, 1250, 6250

Svartid

Svar afgives senest 4-5 dage efter prøvens modtagelse.

Relaterede analyser

Analysens princip

Påvisning af antistoffer ved ELISA test og/eller IPT.

Synonym

SARS-CoV-2

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00