Snive (Burkholderia mallei) PCR (R-nr. 9247)

Indikation

Mistanke om snive hos hest. Sygdommen er udryddet fra Europa og har ikke været påvist i Danmark siden 1928 (importeret dyr). Findes nu endemisk i området fra Mellemøsten til Mongoliet samt i Brasilien. Sygdommen er en zoonose, som giver alvorlig sygdom hos mennesker.

Den beslægtede bakterie Burkholderia pseudomallei lever i jord i tropiske/subtropiske områder og er årsag til meliodiose hos dyr og mennesker.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale vil normalt kun være blodprøver til serologisk diagnostik.

Prøvemateriale til agenspåvisning indsendes kun efter særlig aftale med Statens Serum Institut.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Snive er omfattet af lovgivningen (Bek. Nr. 1332 af 18/11-2016 Liste 1).

Læs mere om Snive.

Analysens princip

qPCR for Burkholderia mallei.

Synonym

Snive, Malleus, Glanders, Farcy

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00