Snive (Burkholderi mallei) antistof (R-nr. 9244)

Indikation

Snive eller malleus er en sygdom, der skyldes smitte med bakterien Burkholderia mallei.

Inkubationstiden varierer fra få dage til flere måneder. Der skelnes mellem lungesnive, næsesnive og hudsnive, alt efter hvor bakterien slår igennem, samt mellem en akut og en kronisk form.

Den akutte form ses især hos æsel og muldyr, og her ses høj feber, hoste, næseflåd, sår på næseslimhinden og knuder i huden på lemmer og bug. Døden kan indtræde i løbet af få dage.

Den kroniske form, der er den form, der især findes hos heste, kan vise sig som hoste, vejrtrækningsproblemer, næseflåd, næseblod og forstørrede lymfeknuder under kæben og ved halsen.

Ved hudsnive ses knuder under huden på 1-2 cm med sårdannelse og betændt flåd. Disse medfører kraftige reaktioner i lymfesystemet. Tilstanden er kronisk og ender med kraftig afmagring efter uger eller måneder med smitte.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Efter aftale med Statens Serum Institut, kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Det anbefales altid at kontakte laboratoriet inden der indsendes prøver til en konkret sag.

Sygdommen er anmeldepligtig. Hvis der opstår en mistanke om snive, skal det anmeldes til Fødevarestyrelsen.

Læs mere om Snive.

Analysens princip

Komplementbindingstest (CF).

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00