Parasitologisk undersøgelse ved mikroskopi (R-nr. 9351)

Indikation

Sundhedsovervågning af minigrise.

Mistanke om infektion med parasitter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Skrab
  • Ørevoks skrabet (deep scraping) med en skarpske
  • Hudskæl fra hoved, ryg og flanke

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Sendes med almindelig post.

Svar

  • Ikke påvist
  • Påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Udføres efter aftale.

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Mikroskopi.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00