Porcin parvovirus (PPV1) PCR (R-nr. 9347)

Indikation

Dødfødte grise, mummificerede fostre, kastninger, små kuld og omløbninger.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Plasma (EDTA-blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Indsendelse af prøver skal aftales med laboratoriet på forhånd, mail til vetbaktpara@ssi.dk.

Bemærkning

Fund af PPV1 er ikke anmeldepligtigt til Fødevarestyrelsen (FVST). Der er i dag beskrevet syv typer af PPV: PPV 1-7.

Læs mere om PPV1.

Analysens princip

Påvisning af virus ved real-time PCR.

Synonym

Smitsomfosterdød

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00