Porcin Circovirus (PCV2) PCR (R-nr. 9325)

Indikation

Porcin Circovirus type 2 (PCV2) er et virus, der smitter grise i alle aldre. PCV2 er især kendt for påvirkning af dyr i vækst og sin store rolle i Postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS). Det er et meget smitsom virus, der ofte findes subklinisk hos smågrise og slagtesvin.

Generelt er PCV2 et virus, der giver meget forskellige symptomer fra besætning til besætning og fra gris til gris.

Symptomerne kan være utrivelighed, vægttab, nedsat tilvækst og vejrtrækningsproblemer, mens hos søer kan ses et øget antal mummificerede fostre, ikke levedygtige grise og flere omløbere.
Ofte kan PCV2 infektion give anledning til eller forværring af anden sygdom.

PCV2 smitter via kontakt mellem dyrene, via materialer, samt via ornesæd.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Plasma (EDTA-blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Indsendelse af prøver skal aftales med laboratoriet på forhånd, mail til vetbaktpara@ssi.dk.

Bemærkning

Fund af PCV2 er ikke anmeldepligtigt til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om PCV2 (Porcint Circovirus).

Analysens princip

Påvisning af virus ved real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00