Porcin Rotavirus PCR (R-nr. 9261)

Indikation

Diarre primært hos spædgrise fra 2 dages alderen og op til fravænning. Hos spædgrisene kan ses et alvorligt forløb med vandig diarre og høj dødelighed. Senere ses en mælket eller pastaagtig gullig diarre.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Plasma (EDTA-blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Indsendelse af prøver skal aftales med laboratoriet på forhånd, mail til vetbaktpara@ssi.dk.

Bemærkning

Fund af Porcine Rotavirus er ikke anmeldepligtigt til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om Porcine Rotavirus.

Analysens princip

Påvisning af virus ved Reverse Transcriptase real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00