Porcin epidemisk diarré (PED) antistof  (R-nr. 9168)

Indikation

Porcin epidemisk diarré (PED) skyldes et coronavirus, der kan inficere grise.

Mistanke om PED skal rejses i besætninger hvor der ses grise med symptomer som ophørt ædelyst, diarré, opkast samt nedsat mælkeproduktion hos lakterende søer. 

Morbiditeten og mortaliteten i besætningen er høj, hvor pattegrise og nyfravænnede grise rammes hårdest.

Undersøgelse for PED er desuden indikeret ved eksport af dyr til lande der kræver sygdomsfri status.

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 2 i Danmark, hvilket betyder, at den praktiserende dyrlæge, ved konstatering af sygdommen, skal indberette dette til Fødevarestyrelsen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra svin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Porcin epidemisk diarré.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00