Porcin delta coronavirus (PDCoV) PCR (R-nr. 9147)

Indikation

Porcin delta coronavirus (PDCoV) er et virus der inficerer svin. Sygdommen medfører diarré, opkast og dehydrering og de kliniske symptomer kan ikke skelnes fra TGE og PED. Det vil derfor oftest være relevant samtidig at teste for disse differential diagnostiske sygdomme.

PDCoV er ikke anmeldepligtig i Danmark.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fæces
  • Fæcessvabere

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Op til 5 arbejdsdage.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00