Pasteurella multocida (Pasteurellose) dyrkning (R-nr. 9089)

Indikation

Klinisk mistanke om fjerkrækolera (pasteurellose).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale til laboratoriediagnostik er hele kadavere af nyligt døde eller aflivede syge dyr.

Alle typer fjerkræ er modtagelige, men ænder og kalkuner er mere følsomme for infektionen end høns. Kyllinger under 16 uger er temmelig modstandsdygtige.

Er mere end 20% af fuglene i et fuglehold angrebet, kaldes sygdommen fjerkrækolera.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Pasteurella multocida ikke påvist
  • Pasteurella multocida påvist

Svartid

Positivt svar afgives inden 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv/negativ.

Bemærkning

Fjerkrækolera er omfattet af lovgivningen (Bek. Nr. 1332 af 18/11-2016 Liste 2 samt Bek. nr. 152 af 25/2-2009).

Læs mere om Fjerkrækolera (pasteurellose).

Analysens princip

Dyrkning af Pasteurella multocida på blodagar. Artsidentifikation med MALDI-TOF.

Synonym

Pasteurellose, Fjerkrækolera

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00