Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) dyrkning (R-nr. 9362)

Indikation

Påvisning af Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Næsesvaberprøver indsendt i opformeringsmedium.

Kontakt stafylokoklaboratoriet for køb af opformeringsmedium på tlf.: 3268 3242.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Sendes med almindelig post.

Svar

  • MRSA ikke påvist
  • MRSA påvist + angivelse af mecA/mecC påvist/ikke påvist
  • Evt. spa-type påvist

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse for dyrkning og verifikation.

Spa-typning besvares efter yderligere 1-2 uger.

Analysens princip

Opformering i bouillonmedium tilsat 5% NaCl efterfulgt af udpladning på selektivt agarmedium (EFSA S-1 metode).

Ved vækst af suspekte kolonier på agarmediet sker endelig identifikation med PCR: R-nr. 9363 MRSA PCR-verifikation. Her påvises generne mecA og mecC.

Efter aftale med kunden kan MRSA-isolatet derefter types med: R-nr. 9364 MRSA spa-typning.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00