Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) dyrkning (R-nr. 9362)

Indikation

Påvisning af Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Næsesvaberprøver indsendt i opformeringsmedium.

Kontakt stafylokoklaboratoriet for køb af opformeringsmedium på tlf.: 3268 3242.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Sendes med almindelig post.

Svar

  • MRSA ikke påvist
  • MRSA påvist + angivelse af mecA/mecC påvist/ikke påvist
  • Evt. spa-type påvist

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse for dyrkning og verifikation.

Spa-typning besvares efter yderligere 1-2 uger.

Bemærkning

Læs mere om MRSA.

Analysens princip

Opformering i bouillonmedium tilsat 5% NaCl efterfulgt af udpladning på selektivt agarmedium (EFSA S-1 metode).

Ved vækst af suspekte kolonier på agarmediet sker endelig identifikation med PCR: R-nr. 9363 MRSA PCR-verifikation. Her påvises generne mecA og mecC.

Efter aftale med kunden kan MRSA-isolatet derefter types med: R-nr. 9364 MRSA spa-typning.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00