Influenza A virus (IAV) subtypning multiplex i svin PCR (R-nr. 9108)

Indikation

Subtypebestemmelse af Influenza A virus i prøver fra dyr.

Undersøgelsen kan rekvireres som supplerende undersøgelse ved påvist influenza A virus i prøver fra grise.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Lunger, næsesvabere og spyt. Næsesvabere tages fra 10 påvirkede dyr og de 10 næsesvabere fordeles med 5 i hvert rør.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Den påviste subtype angives, evt. angives også lineage (variant inden for subtypen) hvis relevant, fx H1avN2sw
  • Hvis virus i prøven ikke kan subtypes og dette kan forklares ved at prøven er for svagt positiv til subtypning, angives dette som ”kan ikke subtypes”

Svartid

Svar afgives 4-7 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Det kan forekomme at prøver er for svagt positive til at påvist influenza A virus kan subtypes.

Analysens princip

Subtypebestemmelse af påvist influenza A virus ved multiplex real-time RT-PCR. Metoden kan påvise de subtyper af H og N generne, der er almindeligt forekommende i danske grise.

Synonym

Subtypebestemmelse

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00