Influenza A virus (IAV) subtypning multiplex i svin PCR (R-nr. 9108)

Indikation

Subtypebestemmelse af Influenza A virus i prøver fra dyr.

Undersøgelsen kan rekvireres som supplerende undersøgelse ved påvist influenza A virus i prøver fra grise.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Lunger, næsesvabere og spyt. Næsesvabere tages fra 10 påvirkede dyr og de 10 næsesvabere fordeles med 5 i hvert rør.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Den påviste subtype angives, evt. angives også lineage (variant inden for subtypen) hvis relevant, fx H1avN2sw
  • Hvis virus i prøven ikke kan subtypes og dette kan forklares ved at prøven er for svagt positiv til subtypning, angives dette som ”kan ikke subtypes”

Svartid

Svar afgives 4-7 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Det kan forekomme at prøver er for svagt positive til at påvist influenza A virus kan subtypes.

Analysens princip

Subtypebestemmelse af påvist influenza A virus ved multiplex real-time RT-PCR. Metoden kan påvise de subtyper af H og N generne, der er almindeligt forekommende i danske grise.

Synonym

Subtypebestemmelse

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00