Ebola (EVD) PCR (R-nr. 9418)

Indikation

Ebola-blødningsfeber (EVD – fra engelsk ’Ebola virus disease’) forårsages af Ebola filovirus, hvoraf der er flere forskellige undertyper (Zaire, Sudan, Bundibugyo og Tai Forest).

EVD er en alvorlig smitsom zoonotisk sygdom, der rammer mennesker og andre primater. Afrikanske storflagermus er sandsynligvis reservoir for Ebolavirus, og virus er yderligere isoleret fra både grise, hunde, dykkerantiloper og halvaber. Ebolavirus kan overføres via direkte kontakt med væv, blod og andre kropsvæsker, der udskilles fra et inficeret menneske eller dyr.

Hos dyr ses oftest ingen eller kun svage kliniske symptomer. Ebolavirus giver hos mennesker og andre primater indledningsvist influenzalignende symptomer med høj feber, mathed, muskelsmerter, hovedpine, mavesmerter og ondt i halsen, som senere kan udvikle sig til blødningsfeber med fatal udgang.

Sygdommen er anmeldepligtig i Danmark (Liste 1). Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge kontakte Fødevarestyrelsen (FVST), og der skal indsendes materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut (SSI).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod udtages i specielle vacutainer rør (udleveres fra SSI) med tilsat blå virusinaktiveringsvæske.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Sendes kun efter foregående aftale med FVST og SSI.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Kopi af prøvesvar fremsendes til FVST.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00