Enzootisk kvægleukose (BLV) antistof (R-nr. 9222, 9223)

Indikation

Et udbrud af enzootisk kvægleukose i en besætning er karakteriseret ved mange tilfælde af tumorer på forskellige lokaliteter hos flere voksne dyr. Universel svulst af lymfeknuder ses undertiden. Pludselige dødsfald som følge af tumorers udvikling i vitale organdele er almindelig.

Enzootisk kvægleukose forårsages af bovint leukose virus (BLV). Efter introduktion af virus udvikles efter 4-12 uger et permanent antistofsvar. Inkubationstiden er sandsynligvis flere år, og sygdommen ses hyppigst i 4-8 år gamle dyr. Udvikling af fatale tumorer, lymfosarkomer, i forskellige indre organer ses typisk efter 3-årsalderen .

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Mælk

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Bemærkning

Begreberne ungdyrsleukose/kalveleukose, thymusleukose og hudleukose kaldes sporadisk leukose og er ikke forårsaget af en infektiøst agens. Der dannes således ikke antistoffer i disse tilfælde og diagnose stilles ved histopatologisk undersøgelse.

Alle tyrekalve der indsættes på tyrestationer testes rutinemæssigt for antistoffer, ligesom alle tyre testes for antistoffer ved den årlige rutineundersøgelse.

Danmark har siden 1991 været officielt fri for EBL, og da sygdommen er anmeldepligtig (liste 1) skal den lokale veterinærenhed straks underrettes ved mistanke om EBL.

Læs mere om Enzootisk kvægleukose.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00