Enzootisk kvægleukose (BLV) PCR (R-nr. 9221)

Indikation

Et udbrud af enzootisk leukose i en besætning er karakteriseret ved mange tilfælde af tumorer på forskellige lokaliteter hos flere voksne dyr. Universel svulst af lymfeknuder ses undertiden. Pludselige dødsfald som følge af tumorers udvikling i vitale organdele er almindelig. Ved mistanke hos slagtedyr stilles diagnosen ved PCR.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Tumorvæv
  • EDTA-blod

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Da analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium, er svartiden 2-3 uger.

Bemærkning

Enzootisk kvægleukose anses for udryddet i Danmark.

BLV er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Enzootisk kvægleukose.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00