Enzootisk kvægleukose (BLV) PCR (R-nr. 9221)

Indikation

Et udbrud af enzootisk leukose i en besætning er karakteriseret ved mange tilfælde af tumorer på forskellige lokaliteter hos flere voksne dyr. Universel svulst af lymfeknuder ses undertiden. Pludselige dødsfald som følge af tumorers udvikling i vitale organdele er almindelig. Ved mistanke hos slagtedyr stilles diagnosen ved PCR.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Tumorvæv
  • EDTA-blod

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Da analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium, er svartiden 2-3 uger.

Bemærkning

Enzootisk kvægleukose anses for udryddet i Danmark.

BLV er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Læs mere om Enzootisk kvægleukose.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00