Epizootisk hæmorrhagi (EHD) antistof (R-nr. 9184)

Indikation

Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) er en vektorbåren virussygdom hos hjorte, som forårsages af et orbivirus. Det er mitter, der fungerer som vektor og dermed overfører virus til modtagelige dyr. De modtagelige dyr er et stort udvalg af vilde drøvtyggere.

Inkubationstiden (den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det udviser symptomer på sygdom) er ca. 7 dage.

EHD er en akut infektionssygdom, der ofte er dødelig. Det er meget karakteristisk, at sygdommen starter meget pludseligt. Dyrene mister øjeblikkelig appetitten og frygten for mennesker (såsom jægere). Dyrene bliver hurtigt svage, begynder ofte at savle, får hurtig puls og vejrtrækning, og bliver til slut bevidstløse. Blødninger og mangel på ilt resulterer i en blåfarvning af slimhinderne. Dyret dør typisk inden for 36 timer.

Der ses massive blødninger i alle indre organer pga. virussets indflydelse på blodets koagulationsevne og nedbrydning af vægge i blodårerne.

EHD har aldrig været påvist i Danmark, men er udbredt blandt vilde hjorte i USA og Canada.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

EHD er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Det anbefales altid at kontakte laboratoriet inden der indsendes prøver til en konkret sag.

Læs mere om Epizootisk hæmorrhagi (EHD).

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00