Dichelobacter nodosus (ondartet klovsyge) PCR (R-nr. 9385)

Indikation

Ondartet klovsyge forårsages af bakterien Dichelobacter nodosus og kan være en meget smertevoldende og smitsom sygdom hos får og geder. Ondartet klovsyge starter med infektion i klovspalten og kan brede sig ind i kloven med halthed til følge. Hos nogle får viser sygdommen sig som en let halthed og hos andre som en voldsom halthed, hvor dyret ikke tager støtte på benet. Ondartet klovsyge kan være både en tabsvoldende sygdom og et dyreværnsmæssigt problem. Derfor er det vigtigt, at sygdommen behandles korrekt og vigtig, at sygdommen ikke spredes til raske dyr og ikke smittede besætninger.

Bakterien er strikt anaerob og overlever kun få dage udenfor værten, men den kan overleve i årevis i dybe sprækker i kronisk inficerede klove.

Der findes forskellige stammer af D. nodosus med varierende sygdomsfremkaldende evne og virulens. Virulensfaktorerne er keratolytiske enzymer: elastase og protease. SSI anvender en qPCR metode udviklet på Veterinærinstituttet i Oslo som markør for bakteriens virulens. Testen er baseret på genotypiske forskelle mellem virulente og lav-virulente stammer af D. nodosus i genet DNO 1034, som koder for hypothesized cytoplasmic protease.

For optimal prøveudtagelse vendes fåret på ryggen. Prøven udtages med en træpind i klovspalten. Området aftørres først med en tør serviet, så der kun er minimale mængder fæces og jord i prøven, da dette kan forstyrre PCR-analysen.

Screening af en fåre/gede-besætning foretages ved at udtage prøver på i alt 8 får/geder med træpinden. På hvert enkelt får skrabes i klovspalten på overgangen mellem hud og horn i den bageste del af klovspalten, således at den ene ende af pinden bruges på 2 ben og den anden ende af pinden bruges på de to andre ben. Gnid jord og fæces af træpinden inden den lægges i transportmediet. I alt 4 træpinde (4 dyr) kan pooles i samme glas.

Enkeltdyr undersøgelse foretages på samme måde, men hvor der kun er en træpind fra et og samme dyr i mediet.

Prøverne udtages i et transportmedium (købes fra SSI Diagnostica, Klovsygemedium, art. nr. 50135).

Hvis prøverne udtages på en fredag anbefales det at fryse prøverne, og sende dem i frossen tilstand om mandagen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøverne udtages i et transportmedium (købes fra SSI Diagnostica, Klovsygemedium, art. nr. 50135).

Hvis prøverne udtages på en fredag anbefales det at fryse prøverne, og sende dem i frossen tilstand om mandagen.

Svar

1. SVAR: Dichelobacter nodosus

  • PÅVIST/IKKE PÅVIST/INKONKLUSIV

2. Hvis 1. svar påvist, så ét af nedenstående svar

  • PÅVIST D. nodosus markør for lav virulens
  • PÅVIST D. nodosus markør for høj virulens
  • IKKE PÅVIST D. nodosus virulensmarkør
  • INKONKLUSIV

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Der undersøges for forekomst af bakterien med en species specifik qPCR der detekterer 16S genet for Dichelobacter nodosus (forekommer i 6 kopier per genom). De positive prøver undersøges i tillæg med en multiplex qPCR for tilstedeværelsen af virulensmarkører for høj og lav virulens. Dette gen har kun en kopi per genom og har derfor noget lavere sensitivitet end den 16S-baserede test.

Synonym

Klovsyge, Footrot, infektiøs pododermatitis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00