Dourine antistof (R-nr. 9243)

Indikation

Dourine (også kaldet ondartet beskelersyge) er en kronisk kønssygdom hos heste og andre dyr af hesteslægten. Sygdommen skyldes en parasit – en protozo kaldet Trypanosoma (T.) equiperdum.

Dourine er udbredt i Afrika, Asien, Sydøsteuropa, Sydamerika og i den sydlige del af Nordamerika. Dourine er ikke påvist i Danmark.

Inkubationstiden varierer fra få uger indtil flere år.

Hvor syge dyrene bliver, afhænger af, hvilken stamme af T. equiperdum der er smitteårsag, samt den generelle helbredstilstand af det smittede dyr.

Som første tegn på dourine ser man hyppigt øjenbetændelse.

Hos hingste ses hævelse og ødemer i penis, forhud og pung, samt det omgivende væv helt frem til brystet. Der kan ses sårdannelser på penis med ardannelse til følge, hvilket ses som hvide pletter.

Hos hopper ses ødemer i skeden og en forandring i skedesekretet. Der kan optræde sår i skedeslimhinden, og dyrene vil urinere hyppigt. Hævelserne breder sig til mellemgulv, yver og bug. Ved alvorlig smitte af drægtige hopper ses typisk aborter.

Senere ses nervøse symptomer med en stiv vaklende gang. Der ses svind i bagparten, og dyret bør aflives.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Efter aftale med Statens Serum Institut, kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Det anbefales altid at kontakte laboratoriet inden der indsendes prøver til en konkret sag.

Dourine er anmeldepligtig. Mistænkes en hest for at lide af dourine, skal det anmeldes til Fødevarestyrelsen. Hesteholdet sættes herefter under offentligt tilsyn. Diagnosen stilles ved en blodprøveundersøgelse.

Læs mere om Dourine.

Analysens princip

Komplementbindingstest (CF).

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00