Clostridium perfringens typning (R-nr. 9383)

Indikation

Typebestemmelse af Clostridium perfringens isolat baseret på toksin produktion.
Type A producerer α-toksin.
Type B producerer α-, β1- og ε-toksin.
Type C producerer α- og β1-toksin.
Type D producerer α- og ε-toksin.
For isolater fra svin er det relevant at adskille mellem type A og C, hvor type C giver nekrotiserende enteritis (tarmbrand).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Isolat

Clostridium perfringens isolat eller efter påvisning af Clostridium perfringens ved dyrkning af fæces prøve (R-nr. 9343).

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvisning af type A, B, C eller D.

Svartid

Svar afgives ca. 1 uge efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

PCR.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00