Cysticerkose PCR (R-nr. 9350)

Indikation

Ved mistanke.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer: 

  • Cystemateriale
  • DNA

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Ikke påvist = negativ
  • Påvist = positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Påvisning af specifikt DNA ved DNA amplifikation.

Synonym

Taenia solium, Taenia saginata, Svinetinter, Oksetinter

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00