Brucella ovis antistof (R-nr. 9348)

Indikation

Brucella ovis giver sygdom hos får. Der ses symptomer med hævede testikler og nedsat frugtbarhed hos vædderne. Lejlighedsvis ses aborter eller forøget dødelighed blandt nyfødte lam.

Brucella ovis spredes ved direkte kontakt mellem dyr eller via mælk, men ikke via græsgange. Brucella ovis smitter ikke andre dyr og mennesker.

Brucella ovis findes lejlighedsvis i Danmark.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Efter aftale med Statens Serum Institut, kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Svartid

Svartid vil variere, men kan oplyses ved henvendelse omkring en konkret sag.

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Brucella ovis er anmeldepligtig (liste 1). Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00