Bakteriologisk undersøgelse dyrkning (R-nr. 9327, 9316, 9320, 9321, 9323, 9341)

Indikation

Generel eller specifik bakteriologisk dyrkningsundersøgelse, som omfatter:

9327: Generel bakteriologisk dyrkningsanalyse, uden specifik angivelse af agens
9316: Bordetella bronchiseptica dyrkning
9320: Hæmolytiske streptokokker dyrkning
9321: Erysipelothrix rhusiopathiae dyrkning (rødsyge)
9323: Streptococcus suis dyrkning
9341: Staphylococcus hyicus dyrkning (sodeksem)

Kontakt laboratoriet før indsendelse af prøver.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • 9327: Alle materialer
  • 9316, 9321, 9323: Næsesvaber
  • 9320: Næsesvaber, svaber fra kønsorganer
  • 9341: Hudsvaber

Rekvirering

Den generelle bakteriologiske analyse (9327) kan rekvireres på følgende blanketter:

De specifikke dyrkningsanalyser (9316, 9320, 9321, 9323, 9341) rekvireres på denne blanket:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Bakterieart, evt. mængdeangivelse.

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Dyrkning og MALDI-TOF.

Der foretages ikke undersøgelse for specifikke virulensfaktorer.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00