Abekopper (monkeypox) PCR (R-nr. 9388)

Indikation

Abekopper skyldes et orthopoxvirus i familie med kopper.

En lang række dyr kan smittes med virus, som er påvist i primater, i gnavere samt sporadisk i andre dyrearter herunder kaniner, hamster og chinchillas. Virus kan også smitte mennesker (zoonose).

Primater udvikler symptomer som ligner dem der ses hos mennesker, herunder udvikling af udslæt med blærer, der kan udvikles til sår samt feber. Hos gnavere er der beskrevet forskellige typer af forandringer og kliniske symptomer, herunder udslæt med væskefyldte blærer, feber, øjenbetændelse og i nogle tilfælde blærer i munden og i svælget, samt variabel grad af respiratoriske symptomer.

Sygdommen er pt. ikke anmeldepligtig i Danmark.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Podning af vesikel/læsioner
  • Vesikelvæske (50-100 mikroliter)
  • Biopsi

Vesikel: Fra vesikel på huden opsuges 50-100 mikroliter vesikelvæske med en lille sprøjte/kanyle (fx 0,5 mL insulin-sprøjte) og overføres til tørglas.

Podning: Podning tages med en podepind. Podepinden indsendes i tørglas.

Biopsier: fx fra hudelementer kan skrabes evt. dybt eller som biopsi - indsendes i tørglas.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver er svartiden 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Kopi af prøvesvar fremsendes til FVST.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00