Actinobacillus pleuropneumoniae WGS-serotypning (R-nr. 9331)

Indikation

Serotypning af Actinobacillus pleuropneumoniae med WGS.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Bakterieisolat

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Isolatet indsendes på en chokoladeagarplade hurtigst muligt. Isolatet kan også indsendes i et transportmedium.

Svar

Serotype.

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Helgenomsekventering.

Synonym

Ondartet lungesyge, serotypning

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00