Actinobacillus pleuropneumoniae WGS-serotypning (R-nr. 9331)

Indikation

Serotypning af Actinobacillus pleuropneumoniae med WGS.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Bakterieisolat

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Isolatet indsendes på en chokoladeagarplade hurtigst muligt. Isolatet kan også indsendes i et transportmedium.

Svar

Serotype.

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Helgenomsekventering.

Synonym

Ondartet lungesyge, serotypning

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00