Actinobacillus pleuropneumoniae antistof, serotype 2, 6 eller 12 (R-nr. 9301, 9303, 9304)

Indikation

Actinobacillus pleuropneumoniae er årsag til ondartet lungesyge. Der er beskrevet 15 serotyper, der alle er patogene, men erfaringer fra praksis har vist, at der kan være virulens og patogenitetsforskelle mellem serotyper. I Danmark er der isoleret 10 af de 15 forskellige serotyper fra lungemateriale. Oprindelig var serotype 2 helt dominerende i Danmark, men for mange år siden skete der en forskydning mod andre serotyper, ligesom nye blev introduceret, antagelig ved import af avlsdyr fra udlandet. Kendskab til serotyperne har stor betydning i epidemiologisk og profylaktisk henseende. Fordelingen mellem serotyper har været ret stabil de seneste 20 år, hvor ca. 70% af isolaterne tilhører serotype 2 og ca. 25% tilhører serotype 6.

Naturlig infektion med én serotype kan beskytte mod andre serotyper. Denne immunitet er ikke absolut og vil være aftagende med tiden, hvorfor der på et tidspunkt kan ske infektion med en anden eller evt. samme serotype.

I forbindelse med gennemførelse af et vaccinationsprogram mod ondartet lungesyge er det gavnligt at have kendskab til forekomst af de forskellige serotyper i besætningen.
Smittespredning mellem besætninger sker i overvejende grad med inficerede dyr, derfor er det vigtigt at kende status i såvel leverandør som modtagerbesætning. Introduktion af en ny serotype i en besætning indebærer risiko for udbrud af ondartet lungesyge, hvilket kan få alvorlige produktionsmæssige og dermed økonomiske konsekvenser.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Inkonklusiv
  • Positiv

Svartid

Svar afgives som hovedregel indenfor 1 uge efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00