Atypisk porcin pestivirus (APP) PCR (R-nr. 9152, 9153)

Indikation

I nyfødte pattegrise kan APPV give CNS-symptomer og er blevet bekræftet at være associeret med congenital tremor (rystesyge). Klinisk sygdom ses primært i pattegrise, som er smittet som fostre. For pattegrise der har rystesyge ses høj dødelighed og for de grise der overlever ses dårlig tilvækst. Virus er fundet i organer og i blod fra både raske og syge dyr. Der er ikke konstateret klinisk sygdom hos voksne grise som følge af infektion med APPV.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum
  • Væv (hjerne)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

APPS er ikke anmeldepligtig.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00