Atypisk porcin pestivirus (APPV) PCR (R-nr. 9152, 9153)

Indikation

Atypisk porcin pestivirus (APPV) er blevet bekræftet at være associeret med congenital tremor (rystesyge) hos pattegrise. Derfor anbefales besætninger, som har problemer med såkaldte rystegrise, at teste for APPV.

Klinisk sygdom ses primært i pattegrise, som er smittet som fostre. For pattegrise der har rystesyge ses høj dødelighed og for de grise der overlever ses dårlig tilvækst. Der er ikke konstateret klinisk sygdom hos voksne grise som følge af infektion med APPV.

APPV er ikke anmeldepligtig i Danmark.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum
  • Væv (hjerne)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Svartiden er op til 5 arbejdsdage.

Bemærkning

Læs mere om APPV.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00