Hvad er risikoen for at danske køer smittes med højpatogen fugleinfluenza fra USA?

Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) har udarbejdet en risikovurdering til Fødevarestyrelsen.

I forbindelse med de mange udbrud af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) i malkekøer i USA har Fødevarestyrelsen bedt DK-VET om at vurdere risikoen for, at dansk kvæg smittes med højpatogen fugleinfluenza virus fra USA. DK-VET har derfor udarbejdet en rapport, der konkluderer, at det er meget usandsynligt, at kvæg i Danmark kan smittes med den amerikanske variant af fugleinfluenza. Usikkerheden på vurderingen er høj, da der er mange uafklarede forhold og meget lidt kendskab til hvordan influenza virus generelt opfører sig i køer.

Se risikovurderingen her.


Kontakt
Professor Lars Erik Larsen (KU)
Tlf.: 3533 2329
lael@sund.ku.dk