Udbrud af fugleinfluenza blandt hættemåger

Højpatogen fugleinfluenza har ramt flere danske hættemågekolonier landet over. Det skønnes, at mindst 3.000 voksne hættemåger indtil videre er døde af sygdommen.

Død hættemåge

Foto: Thomas Bregnballe/Aarhus Universitet

Der er siden maj måned registreret massedødsfald blandt danske hættemåger i hele landet, og det er i mange tilfælde bekræftet, at mågerne er smittet med højpatogen fugleinfluenzavirus.

Det viser stikprøver undersøgt af Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet og Fødevarestyrelsen.

Der er tale om den alvorlige højpatogene fugleinfluenza-virus H5N1, og der er på nuværende tidspunkt registreret dødsfald i seks hættemågekolonier flere forskellige steder i landet.

Lignende situationer med smitte ses også i andre Nordeuropæiske lande.

”I en enkelt koloni ved Varde i Vestjylland er der fundet cirka 400 døde hættemåger, og vores gæt er, at mindst 3.000 voksne hættemåger landet over indtil videre er omkommet”
siger seniorforsker Thomas Bregnballe fra Aarhus Universitet.

Alvorlig situation

De mange dødsfald blandt hættemåger kommer efter, at der er påvist højpatogen fugleinfluenzavirus i mange andre arter af vilde fugle og i flere besætninger med fjerkræ.

Fugleinfluenza kan også smitte til pattedyr, hvilket allerede er sket i en lang række lande. I Danmark er der påvist højpatogen fugleinfluenzavirus i en sæl og fire ræve, og der er i udlandet set et par tilfælde med spredning til hunde og katte. I sjældne tilfælde kan fugleinfluenzavirus også smitte til mennesker.

SSI og Københavns Universitet følger udviklingen tæt, men vurderer, at risikoen for pattedyr og mennesker generelt er lav.

"Undgår man kontakt med døde fugle, bør der ikke være grund til bekymring for den almindelige borger. Hvis man ser en død måge - eller andre vilde dyr - skal man lade dem ligge, for en fugl smittet med fugleinfluenza kan smitte videre længe efter den er død”, siger seniorforsker Charlotte Hjulsager fra SSI og tilføjer, at hvis man finder en død fugl, kan man bidrage til overvågningen af situationen ved at tippe sit fund gennem Fødevarestyrelsens app ’FugleinfluenzaTip’.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) vurderer også, at risikoen for smitte med de højpatogene virus, der cirkulerer i Europa for tiden, er lav for den generelle befolkning i Europa, og at den er lav til moderat for personer med erhvervsmæssig eller anden kontakt med smittede fugle.

Læs mere her: https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2023/der-er-for-foerste-gang-paavist-hoejpatogen-fugleinfluenza-i-danske-raeve

Læs Fødevarestyrelsen gode råd om, hvordan man beskytter sig selv og sine dyr mod smitte med fugleinfluenza. https://www.foedevarestyrelsen.dk/dyr/dyresundhed/dyresygdomme/fugleinfluenza

Her er der fundet fugleinfluenza i hættemågekolonier

  • Haderslev Dam
  • Sneum Digesø syd for Esbjerg
  • Filsø ved Oxbøl
  • Krik Sandø ved Agger Tange
  • Egå Engsø nord for Aarhus
  • Gurre Sø vest for Helsingør

Kontakt

Professor Lars Erik Larsen (KU)
Tlf.: +45 3533 2329
lael@sund.ku.dk

Seniorforsker Charlotte Hjulsager (SSI)
Tlf +45 3268 8480
ckhj@ssi.d