Nyt vedrørende PRRS undersøgelser

Fra den 14. december 2023 sendes kopisvar til Landbrug & Fødevarer for analyser af porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS), såfremt indsender har noteret på rekvisitionsblanketten, at prøverne er udtaget iht. gældende PRRS bekendtgørelse.

Grise i bås

Af Bekendtgørelse om porcin reproduktions- og respirationssygdom (PRRS) fremgår det bl.a., at alle virksomheder med en eller flere besætninger med mere end 10 dyr i kategorierne søer, gylte og orner eller mere end 100 grise i alt, skal have PRRS-sundhedsstatus for PRRS type 1 og PRRS type 2 inden den 1. oktober 2023.

Besætningens PRRS-sundhedsstatus vil blive registreret i en database, som Landbrug & Fødevarer driver for Fødevarestyrelsen, og dermed kan både branche og myndigheder overvåge forekomsten af sygdommen PRRS. Griseproducenter kan samtidig se smittestatus hos deres leverandører af fx smågrise og på den måde styre uden om dyr fra smittede besætninger.

Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) modtager prøver til undersøgelse for PRRS. For at vi kan videregive resultater fra prøver udtaget i henhold til bekendtgørelsen, er det vigtigt, at indsender på indsendelsesblanketten giver tilladelse til, at SSI kan sende kopisvar til Landbrug & Fødevarer (sundhedsstyringen@lf.dk). Vær opmærksom på, at PRRS resultater kun overføres til databasen, såfremt der er anført et ”JA” på blanketten.

Se indsendelsesblanketterne her