Lav risiko for smitte med fugleinfluenza til pattedyr og derfra til mennesker

I forbindelse med de mange udbrud af højpatogen fugleinfluenza i Europa har Fødevarestyrelsen bedt Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) om at vurdere risikoen for, at danske pattedyr smittes, og at smittede pattedyr smitter videre til mennesker.

Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU), som sammen udgør DK-VET, har udarbejdet en rapport, der vurderer risikoen for, at grise, hunde, katte, drøvtyggere, heste og små gnavere smittes med højpatogen fugleinfluenza (HPAIV), og hvilken betydning dette kan have i forhold til risikoen for smitte til mennesker.

Rapporten konkluderer, at der generelt er lav risiko for, at pattedyr smittes med HPAI virus, og at smittede pattedyr bringer smitten videre til mennesker. Grise vurderes at være den dyreart, der har den største risiko for at blive smittet, fordi de generelt er modtagelige for influenzavirus og fordi der er mange grise i Danmark. Men også udekatte samt hunde, der f.eks. anvendes til jagt, vurderes at have en forøget risiko, da de har større sandsynlighed for at komme i kontakt med smittede fugle i naturen end fx huskatte og familiehunde. Andre kæledyr, heste og drøvtyggere vurderes at have den laveste risiko for smitte med fugleinfluenza.

Det vurderes også, at risikoen for mennesker er lidt højere ved eventuel smitte med HPAIV fra grise end for de øvrige pattedyr, baseret på en forventet større modtagelighed for virus, der har tilpasset sig grise.

Læs risikovurderingen fra Dansk Veterinær Konsortium (pdf).

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI