Udbrud med Newcastle disease virus i danske duehold

Newcastle disease virus blev sidst påvist i Danmark i 2005, og den 1. juni 2022 blev virussen påvist igen ved Næstved.

Foto af due

Den 1. juni 2022 påviste Statens Serum Institut (SSI) Newcastle disease virus i to duehold ved Næstved.

Det ene duehold var beliggende i en dyrekoloni i Stenbæksholm med omkring 1000 fugle, primært duer, men også hobbyhøns og stuefugle. Det andet duehold var på 100 duer og beliggende i Stenstrup. De to duehold havde samme ejer.

Forud for påvisningen af virus var der konstateret høj dødelighed ledsaget af blandt andet neurologiske tegn og nedsat ægproduktion.

En due-variant

DK-VET, der et konsortium af Statens Serum Institut og Københavns Universitet, har efterfølgende udført en uddybende genetisk karakterisering af virus fra udbruddet, som viste at virus havde genotypen VI.2.1.1.2.2, hvilket tyder på at dette virus er en typisk due-variant.

Antigen karakterisering af virus underbygger, at virus er en due-variant af Newcastle disease virus og dermed kan benævnes due paramyxovirus (PPMV-1). Virus tilhørende den samme genotype er påvist i duer i en række andre europæiske lande de seneste år.

Newcastle disease er ikke farlig for mennesker, men er en meget smitsom virussygdom hos fugle. Newcastle disease virus er senest påvist i Danmark i 2005.

Yderligere information om udbruddet samt generel information om Newcastle disease, der er en anmeldepligtig sygdom, findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI