DK-VET priser 2023

Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) justerer priserne for de fleste diagnostiske ydelser fra årsskiftet.

Danske pengesedler

Størstedelen af DK-VET’s diagnostiske ydelser pristalsreguleres med 2,3 pct. med virkning fra 1. januar 2023.

Som følge af ændrede analyseomkostninger er enkelte analyser dog steget mere end 2,3 pct., mens der for andre analyser er tale om et prisfald.

Den fulde prisliste for 2023 kan tilgås her.