Ornitose hos stuefugle

I 2021 har der været flere udbrud af den bakterielle luftvejssygdom Chlamydia psittaci.

Undulater i bur

Denne bakterie er årsag til ornitose eller papegøjesyge hos mennesker, oftest som følge af kontakt til fugle.

Statens Serum Institut (SSI) har sammen med Fødevarestyrelsen deltaget i et omfattende opsporingsarbejde hvor 62 fuglehold i hele Danmark blev undersøgt.

Undersøgelsen er lige blevet publiceret i Dansk Veterinærtidsskrift.

SSI har i perioden fra januar til oktober 2021 modtaget i alt 760 prøver fra forskellige fuglearter til diagnostik for C. psittaci.

Bakterien blev påvist i 81 af disse prøver (10,7%). Årsagen til undersøgelse af fugle er som regel klinisk sygdom hos mennesker eller kontaktsporing mellem fuglehold.

I samme periode har SSI modtaget prøver fra fuglehold i forbindelse med 12 tilfælde af human sygdom (ornitose/psittakose). I seks af disse tilfælde kunne C. psittaci påvises i fugleholdene.

Kontakt