Ny veterinær laboratoriebygning på Statens Serum Institut vil styrke Danmarks sundhedsberedskab

I dag blev en avanceret og topsikret veterinær laboratoriebygning indviet på SSI. Den skal intensivere sundhedsberedskabet i Danmark.

Billede af veterinær bygning 02

En række sygdomme kan smitte mellem mennesker og dyr. Det varfor eksempel tilfældet med minkvarianten. Derfor er det vigtigt at kunne agere på tværs af det veterinære og det humane område.

Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) overtog i 2018 det danske veterinære beredskab under navnet Dansk Veterinær Konsortium. Som sidste led i sammenlægningen indviede man i dag det nye veterinære laboratorium.

Sidste brik

”Det er en stor dag for SSI. Med færdiggørelsen af veterinærbygningen er den sidste brik lagt. Hermed kan vi sætte punktum for overtagelsen af det veterinære beredskab og koncentrere os fuldt ud om at drifte opgaven”, sagde SSI’s direktør Henrik Ullum ved indvielsen.

Og SSI’s tidligere faglige direktør Kåre Mølbak supplerede:

”Det er fantastisk at stå her i dag og kigge på det et færdigt hus, der for blot halvandet år siden var tegninger på et stykke papir. Samtidig er det opfyldelsen af en mangeårig drøm om at samle det humane og det veterinære beredskab under én hat.”

Skal tackle alvorlige husdyrsygdomme

Veterinærbygningen er skabt til beredskab og forskning i alvorlige smitsomme virussygdomme i husdyr. Det er for eksempel mund- og klovesyge, fugleinfluenza, rabies og klassisk og afrikansk svinepest.

Bygningen er på 2700 kvadratmeter, avanceret og topsikret.

One health

Både det humanitære og det veterinære beredskab er nu samlet på SSI. Det giver mange fordele. Særligt for sygdomme, der kan spredes mellem dyr og mennesker, er det vigtigt, at det humane og det veterinære område arbejder tæt sammen om at forebygge og bekæmpe smitte ud fra den såkaldte ”one health” tilgang.

Kontakt

For yderligere information kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på 22 60 11 23 eller presse@ssi.dk

Pressebilleder

Du kan downloade pressebilleder af den nye bygning til fri afbenyttelse i vores presserum

Fakta om den nye bygning

-  Bygningen er meget tæt. Den er samlet set utæt som hullet i en tokrone.

-  Alt materiale fra huset koges, inden det lukkes ud. Det gælder også vandet fra baderum og toiletter, så der ikke slipper virus ud i det omkringliggende miljø.

-  Huset kan modtage døde dyr i størrelsesordenen af en svane med fugleinfluenza eller et hundehoved eller flagermus med rabies.

-  Hovedparten af de prøver, der ankommer, vil dog være blodprøver, svaberprøver eller prøver fra organer.

Billede af veterinær bygning 01