Film om ny veterinærbygning på Statens Serum Institut

Filmen giver mulighed for at kigge indenfor i laboratorierne og høre om deres funktioner.

I forbindelse med at Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) har overtaget ansvaret for den veterinære myndighedsaftale, er der opført en ny laboratoriebygning på SSI til arbejde med alvorlige smitsomme virussygdomme i husdyr.

Den nye veterinærbygning er på knapt 2.700 m2. Heraf fylder de tekniske installationer til drift af bygningen ca. 3/4. De resterende kvadratmeter rummer højklassificerede laboratorier, mistankerum og supportrum til beredskab og forskning i alvorlige smitsomme virussygdomme i husdyr. Det er for eksempel mund- og klovesyge (OIE CL4), fugleinfluenza, rabies samt klassisk og afrikansk svinepest (OIE CL3, BSL 3/3*), men laboratorierne er også forberedt til nye ukendte virus.

Bygningen er færdigbygget og tages efter planen i drift inden sommerferien 2021, når al teknikken er testet og valideret.

Veterinaerbygning