Udbrud af højpatogen fugleinfluenza i Danmark

Den type fugleinfluenza, der dette efterår er påvist hos danske fugle, er aldrig set overført til mennesker, men kan give alvorlig sygdom hos fjerkræ.

Billede af høns 01

Siden starten af november er der fundet højpatogen fugleinfluenza i flere døde vilde fugle i Danmark. I mandags blev sygdommen så også konstateret i en fjerkræbesætning ved Randers. Det er første gang at der påvises højpatogen fugleinfluenza i en stor kommerciel fjerkræbesætning i Danmark.

Der er tale om en fugleinfluenza med subtypen H5N8. Derudover har der også været et enkelt fund med subtypen H5N5 i en vandrefalk. Fugleinfluenza er nu fundet flere steder i Danmark, hvilket tyder på at der er udbredt smitte i vilde fugle. Fund af fugleinfluenza i vilde fugle og den geografiske udbredelse kan følges her.

Siden slutningen af oktober er der konstateret fugleinfluenza i vilde fugle og fjerkræbesætninger i en række andre europæiske lande: Holland, Tyskland, England, Sverige, Belgien og Frankrig. ”De genetiske undersøgelser af virus viser, at virus fra de forskellige lande er beslægtede, og tilhører en variant af virus, der ikke er set smitte til mennesker med. Ifølge de foreløbige analyser, tyder det på at virus er introduceret til Europa via vilde ænder og gæs på træk fra Sibirien” siger seniorforsker Charlotte Hjulsager fra Statens Serum Institut (SSI).

Lad være med at røre døde fugle

På grund af fugleinfluenzaen opfordrer Fødevarestyrelsen (FVST) folk til at lade være med at røre døde eller syge, vilde fugle.

Man skal i stedet kontakte FVST, der vil sørge for, at relevante fugle bliver sendt til undersøgelse.

Statens Serum Instituts rolle i forhold til fugleinfluenza

  • Statens Serum Institut (SSI) overvåger forekomsten og udviklingen i influenzavirus hos både mennesker og fugle meget tæt.
  • Influenzalaboratoriet på SSI er Nationalt Reference Laboratorium for influenza i fugle og udfører laboratorieundersøgelserne for fugleinfluenza i forbindelse med overvågning og det veterinære beredskab for fugleinfluenza i Danmark.
  • DK-VET som er et konsortium af SSI og København Universitet varetager overvågning, forskning og myndighedsbetjening vedr. fugleinfluenza.
  • Influenzalaboratoriet på SSI er Nationalt WHO Influenza Referencelaboratorium. Her kortlægges de influenzavirus, der rammer danskerne hvert år. Virus karakteriseres helt ned i detalje på arvematerialeniveau. Hvis et nyt virus, som for eksempel H5N8, pludselig skulle optræde hos mennesker, vil det kunne diagnosticeres på SSI.

Ramona Trebbien

Kontakt

Ramona Trebbien, Afsnitsleder, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Influenzaafsnittet
T. 32683591 @. ratr@ssi.dk Se profil