Statens Serum Institut overtager det veterinære vaccineområde fra DTU og Dianova

Kanyle

Statens Serum Institut (SSI) overtager udlevering og distribution af ikke-registrerede vacciner og autovacciner til det veterinære område. Dette blev aftalt ved årsskiftet 2019/2020 mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet. Aftalen er tidsbegrænset og gælder indtil videre i to år. Salget har hidtil været drevet i fællesskab af DTU og Dianova.

På SSI er man glade for at skulle overtage forsyningen med veterinære vacciner. Området passer godt ind i SSI’s øvrige aktiviteter, fx opgaven med at levere vacciner til det danske børnevaccinationsprogram og hele vaccineforskningsområdet. Derudover er der stor synergi til det veterinære beredskab, som SSI og Københavns Universitet overtog pr 1. januar 2020.

Hensigten er, at SSI overtager området pr 1. februar 2020 eller snarest derefter. Der har været meget kort tid til at udarbejde alle procedurer og indhente de nødvendige tilladelser til at varetage området. Alle tilladelser er ikke klar til den 1. februar, selv om der er løbet stærkt og både DTU og Dianova har været behjælpelige med fagligt materiale. Det er forventningen, at SSI er klar til at modtage ordrer på ikke-registrerede vacciner og sera fra den 3. februar. Bestilling af autovacciner vil formentlig kunne lade sig gøre fra omkring 1. marts. Dette tidspunkt er dog betinget af, at SSI kan godkendes til at varetage området.

Læs mere om Bestillinger af vacciner og sera.