Statens Serum Institut opretholder de centrale diagnostiske funktioner på human- og veterinærområdet under corona-udbruddet

Statens Serum Institut (SSI) fortsætter med at varetage centrale diagnostiske funktioner under corona-udbruddet og sikrer derved både det humane og veterinære diagnostiske beredskab under den aktuelle situation.

Skilt på SSI bygning

Det danske samfund er i øjeblikket påvirket af det igangværende coronavirus-udbrud. Statens Serum Institut (SSI) opretholder dog de centrale diagnostiske funktioner under udbruddet både på det humane og det veterinære område. Dermed sikrer man beredskabet på begge områder under den aktuelle situation.

Laboratorierne vil dog køre med beredskabsnormering således, at imens de centrale beredskabsfunktioner opretholdes, vil visse overvågningsaktiviteter køre med nedsat frekvens. Det gælder for eksempel SSI’s overvågningsprogrammer for influenza og fødevarebårne infektioner. Der kan derfor også forekomme let forlængede svartider for disse. De veterinære overvågningsprogrammer fortsætter uændret, men længere svartider kan forekomme.

Ved opklarende spørgsmål om de diagnostiske prøver kan SSI’s callcenter kontaktes på 3268 8600. Callcenteret har åbent mandag til torsdag fra kl. 8.00-15.30 og fredag kl. 8.00-til 15.00.

SSI følger situationen nøje og vil udsende ny information, såfremt der sker ændringer til ovenstående.