Forekomst af influenza A virus i svin

Resultaterne fra den årlige overvågning af influenza A virus i danske svin for 2019 er nu tilgængelige. Overvågningen har været gennemført siden 2011.

Grise i stald

Overvågningsprogrammet er baseret på en passiv overvågning, hvilket betyder at prøverne til overvågningen er indsendt af landets dyrlæger på baggrund af klinisk tegn på respiratorisk sygdom i de pågældende besætninger.

Opgørelser af fund af influenza A virus og analyse af udviklingen under danske forhold offentliggøres i rapportform.

Læs den fulde rapport for 2019 og de nyeste resultater fra 2020 her.

I 2019 blev der modtaget 586 indsendelser fra 458 forskellige besætninger. I alt testede 54% (318) af indsendelserne positive for influenza A virus. Ud af disse 318 positive indsendelser var 20% positive for pandemisk influenza A virus H1N1 2009 variant (H1pdm09). Dermed har andelen af H1pdm09 positive indsendelser været stabil siden 2014.

Den hyppigst påviste subtype var igen i år H1avN2sw, som udgjorde cirka 70% af de subtypede indsendelser. I 2019 sås en stigning i indsendelser med subtyperne H1avN1av, H1avN2hu og H1pdm09N1av. En mere detaljeret fordeling af subtyper baseret på både HA og NA karakterisering fremgår af rapporten.

De seneste to år er der sket en markant stigning i antallet af indsendelser, hvilket understreger brugbarheden af overvågningsprogrammet. Overvågningen tilbyder diagnostik af høj kvalitet, som resulterer i, at besætningsrådgivningen er baseret på et fagligt grundlag. Subtypningen er essentiel for udvælgelse af den korrekte vaccinationsstrategi og til vurdering af manglende vaccinations-effekt. Ydermere resulterer overvågningen i en tidlig karakterisering af nye subtyper og varianter, og giver et betydeligt indblik i hvilke subtyper, der generelt dominerer og er i fremgang.

Resultaterne fra overvågningen er også vigtige i forhold til at vurdere den zoonotiske trussel, som danske svinebesætninger kan udgøre, idet de må betragtes som et reservoir for et stigende antal forskellige influenza A virus subtyper, der potentielt kan spredes til mennesker.