SSI og KU begynder overtagelsen af det veterinære beredskab

Overtagelsen falder i flere faser. Allerede fra 1. marts 2019 overtager man analyserne for fugleinfluenza og en række bakteriologiske og parasitære sygdomme.

Fra den 1. marts 2019 og frem til årsskiftet 2019/2020 overtager Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) løbende det laboratoriebaserede beredskab under den veterinære myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet.

Samarbejdet mellem SSI og KU får navnet Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET). Det laboratoriebasede beredskab inden for fiskeområdet med videre fortsætter uændret hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Overtagelsen vil ske i flere faser:

  • Den 1. marts 2019 overtager DK-VET analyser for fugleinfluenza (enzootisk/zoonotisk virologi) samt en række bakteriologiske og parasitære sygdomme (fremgår under fanebladet Analyseoversigt). Dog ikke serologiske analyser.
  • Den 1. juli 2019 overtager DK-VET analyser for svinepest samt andre alvorlige eksotiske virus-sygdomme, der i dag analyseres på Lindholm. 

  • Den 1. januar 2020 overtager DK-VET de resterende analyser under beredskabet.

På samme tid, som opgaverne overdrages, bliver personale fra DTU Veterinærinstituttet også overdraget til DK-VET. Det sikrer videnoverførsel til det ny konsortium.

De analyser, DK-VET tilbyder, fremgår af den nye hjemmeside Analyseoversigt. Analyseoversigten vil løbende blive opdateret.