SSI og KU overtager beredskabet fra Lindholm

Den 1. juli overtager SSI og KU de veterinære beredskabsaktiviteter, der tidligere foregik på øen Lindholm.

I løbet af 2019 overtager Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet (KU) gradvist den veterinære myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Fra den 1. januar 2020 ligger det fulde ansvar for myndighedsaftalen på KU og SSI, som samarbejder om opgaven under betegnelsen Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET).

I dag, den 1. juli 2019 overtager konsortiet den del af det veterinære beredskab, som tidligere var placeret på øen Lindholm. Det gælder for eksempel beredskabet for svinepest, rabies og andre alvorlige eksotiske virussygdomme. De faglige medarbejdere fra Lindholm følger med opgaverne og sikrer, at den opbyggede viden på området ikke går tabt.

Den samlede oversigt over analyser, som konsortiet tilbyder fra 1. juli 2019, fremgår af vores hjemmeside https://www.vetssi.dk/analyseoversigt. Denne side vil altid være opdateret med de nytilkomne analyser.

SSI har nu gennemført to af tre planlagte overtagelser af det veterinære beredskab. I marts overførtes fugleinfluenza (enzootisk/zoonotisk virologi) samt en række bakteriologiske og parasitære sygdomme, dog undtaget serologiske analyser. Den 1. januar 2020 overtager vi tredje og sidste del af beredskabet, som betyder, at vi fra denne dato har et samlet humant og veterinært beredskab i Danmark.