Frist for indsendelse af veterinære prøver, julen 2019

Jul og nytår nærmer sig, og det har indflydelse på, hvornår vi kan modtage, analysere og svare prøver. Nedenfor finder du vores åbningstider for forskellige prøvetyper i forbindelse med julen 2019.

Almindelig diagnostik

Den almindelige veterinære diagnostik holder lukket mellem jul og nytår. Sidste frist for modtagelse af kommercielle prøver eller prøver udtaget i forbindelse med overvågningsprogrammer er onsdag d. 18. december kl. 9.00. Disse prøver vil så vidt muligt blive besvaret senest fredag d. 20. december. Længerevarende analyser besvares efter nytår.

Prøver modtages igen fra torsdag d. 2. januar 2020. Prøver, der modtages efter d. 18. december, lægges på køl og analyseres fra d. 2. januar 2020. Vi anbefaler at vente med at udtage prøverne til umiddelbart efter nytår.

Beredskab

Akutberedskabet ved mistanke om klassisk og afrikansk svinepest, aviær influenza og Newcastle Disease er ikke påvirket af julen.

Laboratoriet er ligeledes åbent på hverdage for varetagelse af analyser i forbindelse med kliniske mistanker om andre anmeldepligtige sygdomme. Længere svartider kan forekomme, ligesom det for nogle indsendelser vil være nødvendigt at opbevare dem på køl indtil d. 2. januar. Vær opmærksom på at beredskabsprøverne skal varsles.

Indsendelse af blod-, fæces-, svaberprøver og lignende varsles til Callcentret på SSI på telefon 3268 8600 på hverdage (mandag- torsdag kl. 8.00-15.30, fredag kl. 8.00-15.00).

Indsendelse af kadavere og organer varsles til patologivagten på KU på telefon 9350 9280 mellem kl. 8.00-16.00 på hverdage.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2020.

Glædelig jul og god nytår.