Forsendelse af isolater

Statens Serum Institut (SSI) modtager isolater til produktion af autovacciner.

Bakterieisolater med tilhørende udfyldt recept sendes til

Veterinær Diagnostik
Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Labels til mærkning af forsendelse

Kan printes til labels i størrelse: B: 199,6 mm x H: 143,5 mm x 2 stk. Sæt kryds ved ”Bakteriologi”.

Bakterieisolaterne skal være emballeret korrekt. Se vejledning til emballering.

Særligt for svine-isolater fra Kjellerup

Til svin er de bakterier, der ønskes anvendt til produktionen af autovaccine, som regel isoleret på SEGES Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup i forbindelse med obduktion af grise. I disse tilfælde bedes dyrlægen anmode SEGES laboratoriet om at sende bakterieisolaterne til SSI sammen med kopi af de tilhørende laboratoriejournaler.